Aktivite: 2023 Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern

Share
periyot:
26. Oca - 26. Oca 2023
Son kayıt tarihi:
24. Oca 2023
Katılımcılar:
0 / 0
Katılma ücreti:
0.00
Giriş ücreti:
0.00
Kategori:
Seminer
Disiplin:
Hiçbiri
ırk:
her ırk
Aktivite websitesi:
www.kreds20.dk
Sokak:
Industriparken 5
Posta kodu / Mahalle:
6880 / Tarm
Organizatör:
Schaeferhundeklubben
E-Mail:
Daha kayıt edilmedi
Telefon:
Daha kayıt edilmedi
Statünüz:
Bu aktiviteye katılımınızı daha belirlemediniz.
Bu aktiviteyi organize edenler
Şehir:
-
Sokak:
Industriparken 5
Posta Kodu / Şehir:
6880 / Tarm
Ülke:
Danimarka Danimarka
Mesafe:
Hesaplama mümkün değil
Araç yolculuğu süresi
Hesaplama mümkün değil
Organizatör:
Schaeferhundeklubben
Sokak:
Industriparken 5
Posta Kodu / Şehir:
6880 / Tarm
E-Mail:
Daha kayıt edilmedi
Telefon:
Daha kayıt edilmedi

Aktivite bilgisi

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Helge Simonsen

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Frank Jørgensen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 18.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.