uzun secereyi kapat
1. jenerasyon 2. jenerasyon 3.jenerasyon 4. jenerasyon 5. jenerasyon
Alf V. Oehrenfeld
Allasch V. Lenas Erben
Anja V. Ddrtannenhof
Arco V. Frauenstein
Franka V. Stammhaus Eike
Othello Du Mont Notre Dame
Eike V. Stammhaus Eike
Othello Du Mont Notre Dame
Cora V. Stammhaus Eike
Dago V. Vogtland
Gyurcsitarjan Goszny
Petz V. Pappelhof
Idole Du Château De Réveillon
Dago V. Vogtland
Gyurcsitarjan Goszny
Inka V. Stammhaus Eike
Anton V. Baarsen
Halla V. Stammhaus Eike
Alex V. Schwabenblut
Verena V. Pappelhof
Othello Du Mont Notre Dame
Assi V. Stammhaus Eike
Elmar V. Tuttlingen
Anja V. Hubertusbrunn
Gyurcsitarjan Hövell
Pritta V. Pappelhof
Petz V. Pappelhof
Idole Du Château De Réveillon
Hassan V. Schwenten
Eike V. Vogtland